Skift til erhvervskunde

Undervisningsforløb

Her finder du skræddersyede materialer og undervisningsforløb til udvalgte bøger og serier, der kan købes som samlede klassesæt.

Mere om Undervisningsforløb

Vores undervisningsforløb er målrettet danskundervisning i grundskolen. Derudover kan materialerne til enkelte bøger også bruges på ungdomsuddannelserne. Materialerne er til fri afbenyttelse og er udarbejdet af danskfaglige konsulenter.

Undervisningsmaterialet er skræddersyet til den enkelte bog og tager fat på alt lige fra genre til tema og opbygning på inkluderende og legende vis, så eleverne kommer i dybden med værket. Opgaverne følger de gængse læringsmål og giver underviseren inspiration til at arbejde med bøger og tekstfordybelse.

Bøgerne kan købes med rabat i samlede klassesæt. Når du bestiller bøgerne, modtager du desuden en udprintet lærervejledning med tilhørende læringsmål.

SØG OM FORFATTERFOREDRAG:

Det er muligt at søge tilskud til forfatterforedrag for børn og unge gennem Statens Kunstfond her. Du skal søge puljen, der hedder ”Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge”, hvor du kan søge om honorarstøtte til forfattere, illustratorer og kritikere ved arrangementer.

Hvis du vil booke en forfatter, kan du kontakte den pågældende forfatter for at aftale sted og pris samt bede om forfatter-CV til ansøgningen.