Her finder du Straarup & Co’s bøger og materialer til undervisning. Materialet kan bruges i folkeskolen, på ungdomsuddannelser og på sprogskoler.

“På med Danmark” er et samlet materiale, der består af en tekstbog, en øvebog, lærervejledning og lytteøvelser, der sammen kredser om emner som integration, familiemønstre og danske udvandrere.

Bøgerne belyser gennem interviews med unge som gamle, indvandrere som udvandrere samt land- og bymennesker, hvad kultur er og hvilke identitetsmæssige udfordringer, der kan være forbundet med at finde sit eget ståsted – med eller uden sine kulturelle rødder.

Materialet er målrettet kursister på de afsluttende moduler (DU 2 mo 5-6 og DU3 mo 4-5) til undervisning i dansk kultur og identitet, samt FVU-kursister på VUC’er, FGU og sprogskoler. Derudover kan det også anvendes til de ældste folkeskoleklasser og modtagelses-klasser, idet eleverne kan læse interviews og arbejde med forskellige opgaver om emnerne.

Materialet er udarbejdet af Adil Erdem, Elena Eriksen og Kirsten Rønning Nielsen, der alle underviser voksne udlændinge i dansk.

Download lærervejledning
Download lytteøvelser