Skift til erhvervskunde

Hvad er Guided Reading?

Det er vigtigt, at alle børn kommer godt i gang, når de skal lære at læse. Nogle børn knækker hurtigt læsekoden, mens andre børn har brug for mere tid før læsningen automatiseres. Så hvordan kan vi lave en undervisning, der tilgodeser alle elever? Det kan man med Guided Reading. Læs med her, hvor Wenche Kortbæk og Lisbeth Skov Thorsen vil fortælle mere om hvad Guided Reading er og hvordan det fungerer i praksis.

Hvad er Guided Reading?

Guides Reading er differentieret læseundervisning, hvor eleverne læser i spændende bøger på små homogene hold. Eleverne læser hver dag med en underviser, der guider dem videre i deres læseudvikling. Til hver bogtitel er der udarbejdet en Guided Reading Guide, der grundigt støtter underviseren i at arbejde med sprog, ordforråd, læsestrategier, læseforståelse og fonologi. Denne guide sikrer en rød tråd i arbejdet med udvikling af læsere.

Med Guided Reading får vi skabt en undervisning med deltagelsesmuligheder både for den dygtige læser og for den elev, der kæmper med at bliver læser. En undervisning, hvor læselyst er centralt for både udvikling af læse- og afkodningsstrategier.

Med Guided Reading bliver eleverne tilbudt en balanceret læseundervisning, hvor både hele tekster, enkelte bogstaver og lyde, tekstforståelse, lydglidning, dybe samtaler om tekstens indhold, opdagelse af mestring af lydprincippet, varieret teksttyper, varierede øvelser omkring fonologisk opmærksomhed alt sammen går hånd i hånd. Guided Reading er en radikal ændring af den traditionelle læseundervisning i Danmark.

Hvordan tilgodeser Guided Reading de læsesvage elever?

Ingen elever bliver presset unødigt til at læse for svære bøger. De små differentierede læsegrupper skaber et læsefællesskab, hvor eleverne oplever, at de mestrer undervisningen. Sammen læser og arbejder gruppen med bøger, som passer til deres læseniveau og oplever derved daglig succes. Eleverne arbejder både med afkodnings- og læseforståelsesstrategier. Eleverne kan have brug for tid, gentagelser og masser af ros og succes. Det får de med Guided Reading. 

Hvordan tilgodeser Guided Reading de læsestærke elever?

De læsestærke elever bliver ikke holdt tilbage og skal ikke vente på dem, der ikke har knækket koden lige så hurtigt. Det er slut med dårlig samvittighed overfor de dygtige læsere. De bliver også mødt på eget niveau og læser hver dag med en gruppe og underviser. Også her arbejdes der både med at udvikle læsestrategier og fordybe sig i samtalen om det læste.

Hvorfor er Guided Reading en god metode til læseundervisning?

Guided Reading er en god metode til læseundervisningen af flere grunde:

  • Med Guided Reading er der deltagelsesmuligheder for alle elever, fordi alle elever læser i bøger på eget niveau. Alle bliver udfordret lige der, hvor de er.
  • At mestre det man skal lære, skaber motivation og tryghed for det enkelte barn.
  • Eleverne læser i bøger, som har en storyline og omhandler forskellige emner, der er spændende og vedkommende. Derved bliver deres motivation pirret og læselysten styrket.
  • Eleverne mødes hver dag i deres læsegruppe, hvor de læser og arbejder med udvikling af læsestrategier.
  • Eleverne drøfter det læste og undersøger bogens tema, deler egne erfaringer om temaet og reflekterer over det læste. Alt sammen aktiviteter, der medvirker til at gøre teksten relevant for eleverne og dermed at skabe motivation for læsni
  • Det skaber samhørighed med både underviseren og eleverne i gruppen, når man sammen folder teksten ud.
  • Der arbejdes også med forskellige afkodningsaktiviteter, der styrker elevernes afkodningsfærdigheder.
  • Hver uge bliver eleverne evalueret og nye læsehold bliver sat til kommende uges undervisning. På denne måde oplever eleverne, at de bøger, de læser, har et passende niveau.
  • Både læseforståelses- og afkodningsstrategierne er centrale. Begge dele beriger hinanden.

Hvilke bøger egner sig især til Guided Reading?

I Guided Reading arbejder eleverne både med udvikling af afkodningsstrategier og læseforståelse. Vi skal både lære at læse og læse for at lære. Derfor er det vigtigt, at bøgerne understøtter både udvikling af læsestrategier, men også børnenes mulighed for at tænke store tanker om selv små enkle bøger.

Bøgerne i Guided Reading skaber refleksion og underviseren bliver ofte mødt af spørgsmål som disse fra eleverne:

”Må vi ikke finde det sted i bogen, som vi bedst kunne lide?”

”Spiser ræven døde dyr i virkeligheden?”

På samme måde giver bøgerne mulighed for at underviserens spørgsmål, som skaber refleksion:

”Find det sted hvor du de lærte noget nyt.”

”Find et sted, hvor der stod noget, som du gerne vil vide mere om”.

”Hvad ville du have gjort, hvis det var dig?”

Bøger, der har en fortælling og en storyline, er spændende for eleverne og relevante for Guided Reading. Bøgernes temaer skal være vedkommende og interessante for målgruppen. På de laveste niveauer er det også vigtigt at billedstøtten er god. I den gode bog kan børnene hente hjælp til at afkode ord ved at kigge på billederne, og derudover medvirker billederne til at understøtte og udbygge handlingen i historien.

Hvordan kommer din skole i gang med Guided Reading?

Alle skoler kan lave en differentieret læseundervisning med Guided Reading.

Med Guided Reading får man hjælp til at starte en differentieret læseundervisning, hvor alle elever bliver tilgodeset, samtidig med at skolen får hjælp til den tydelige organisering.

I Guided Reading får du hjælp til at lave en differentieret læseundervisning, hvor der i hver lektion er tydelige mål, fokus på udvikling af læsestrategier og læselyst samt at følge elevernes progression. Guided Reading er mere og stærkere end blot at læse i grupper.

Kontakt Guided Reading Danmark her og hør meget mere.

Du kan finde vores bøger til Guided Reading her

Nyeste artikler

Hvad er Guided Reading?

Det er vigtigt, at alle børn kommer godt i gang, når de skal lære at læse. Nogle børn knækker hurtigt læsekoden, mens andre børn har ...
Læs mere →

Forfatterinterview: Caroline Stadsbjerg

Caroline Stadsbjerg (f. 1994) er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Hun har gået på Writeres Academy og været i et mentorforløb på Dansk Talentakademis Forfatterlinje. Carnivora er hendes ...
Læs mere →

Forfatterinterview: Katrine Skovgaard

Hvad inspirerede dig til at skrive Stormspyddet? Jeg har altid elsket museer – og synes, at de er en åbning ind til en magisk verden, ...
Læs mere →

Forfatterinterview: Kjersti Halvorsen

Kjersti Halvorsen er aktuel med hendes roman Det er mig, der kan hjælpe dig. Kjersti Halvorsen er uddannet psykolog ved universitetet i Oslo. Hendes debutroman ...
Læs mere →

Forfatterinterview: Daniela Dröscher

Løgne om min mor er en stor roman, et kammerspil om patriarkatet, fuld af protest og kærlighed samt en klarsynet analyse af de sociale normer, der ...
Læs mere →