Hvad er læselyst?

Af Kristina Grindsted, Læs af lyst 

Når børn bliver undervist – uanset om det er hjemmeundervisning eller på en skole – så skal barnet lære at læse for at kunne få adgang til de mange ”skatte” og universer, som der er skrevet fantastiske bøger om. Når vi læser, tilegner vi os viden, som er nyttig for at kunne begå os i et samfund og for at være en del af et demokrati.

At læse er at genskabe et forestillingsindhold på basis af ord og forhåndskendskab til emnet/indholdet. Det er vigtigt at huske, at vi kan læse både med øjnene og med ørerne.

Det hele starter med højtlæsning, som er et vigtigt element i vores børns opbygning af ordforråd og ordkendskab. Et stort ordforråd og ordkendskab er afgørende elementer i udviklingen af børnenes kompetencer i at udtrykke sig på skrift og mundtligt.  

Emne og sværhedsgrad

Som forældre kan vi gøre meget for at hjælpe vores børn. Ved at være nysgerrige på vores børns interesser kan vi sammen finde litteratur, som omhandler dette. Vi kan sørge for at skabe gode og hyggelige læserutiner i hjemmet, og at der er sat tid af til læsningen.

Vi forældre kan tale med børnene om bogens opbygning. Hvad ser fx vi på forsiden? Vi kan tale om indholdet både før, under og efter læsningen. Vi skal være gode rollemodeller ved at læse selv.

Det hele drejer sig om at finde det rigtige emne, så er sværhedsgraden ikke altid styrende. I mange hjem kan det være svært at få børn til at læse frivilligt. Men ved at finde litteratur, som omhandler børnenes interesser, kan det skabe mere motivation for børnene. Mange børn ser også på, hvad deres kammerater læser. Hvis bøgerne er for svære at læse, mister de hurtigt motivationen. Som forældre kan vi vælge at læse de svære bøger højt eller lade vores børn læse bøgerne med ørerne.

Viden og gode læseoplevelser

Det vigtigste er at få en masse viden fyldt på vores børn. Når det gælder ny viden, er det fortsat en god ide at læse bøgerne højt for vores børn. Når børnene skal læse selvstændigt, skal det være bøger, hvor børnene kan læse det meste selv (vi anbefaler 98 % rigtige læste ord på en side). Men vi ved, at børnene ofte kan læse mange svære ord, hvis bare teksten handler om emner, de kender.

Hvordan skaber vi læselyst?

Lysten til at læse kommer sjældent af sig selv. Vi voksne skal skabe nogle rammer, hvor vi kan støtte, opmuntre og motivere vores børn til at finde lysten til at læse. Dette gør vi blandt andet ved at læse sammen med børnene og ved, at børnene kan leve op til de forventninger, vi har til dem. Vi skal tale om det, vi læser, da det er vigtigt for den fremtidige læsning, at børnene kan sætte ord på deres læsning. Dette støtter børnene i at skabe en mening med det, de læser.

Læselysten findes, når vi sammen med vores børn er nysgerrige, engagerede og bliver tilpas udfordret. Hvis bøgerne er for udfordrende, daler læselysten. Det er derfor en balancegang at finde tilpas udfordrende litteratur. Heldigvis kan hjælpen findes på skolen, det lokale bibliotek eller på https://straarupogco.dk/

Nyeste artikler

Forfatterinterview: Caroline Stadsbjerg

Caroline Stadsbjerg (f. 1994) er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet. Hun har gået på Writeres Academy og været i et mentorforløb på Dansk Talentakademis Forfatterlinje. Carnivora er hendes …

Læs mere →

Forfatterinterview: Katrine Skovgaard

Hvad inspirerede dig til at skrive Stormspyddet? Jeg har altid elsket museer – og synes, at de er en åbning ind til en magisk verden, …

Læs mere →

Forfatterinterview: Kjersti Halvorsen

Kjersti Halvorsen er aktuel med hendes roman Det er mig, der kan hjælpe dig. Kjersti Halvorsen er uddannet psykolog ved universitetet i Oslo. Hendes debutroman …

Læs mere →

Forfatterinterview: Daniela Dröscher

Løgne om min mor er en stor roman, et kammerspil om patriarkatet, fuld af protest og kærlighed samt en klarsynet analyse af de sociale normer, der …

Læs mere →

Forfatterinterview: Ann-Christin Gjersøe

Hvordan er ideen til en romancefortælling i 1800-tallet opstået? Jeg har haft en kærlighed til det 19. århundrede i mange år, en fascination, der opstod, …

Læs mere →