Guided Reading

Jagten på gode læseoplevelser

Bliv klogere på guided reading

Guided reading er en metode til at lave differentieret læseundervisning i indskolingen, og som sikrer at alle elever bliver tilpas udfordret i deres læsning. Når du bruger guided reading i undervisningen, inddeles alle elever i grupper efter deres niveau og de læser bøger med den sværhedsgrad, der passer dem bedst.  

 

I læsegruppen kan eleverne i fællesskab reflektere over bogens handling og temaer, så de styrker deres læseforståelse, sprog og ordforråd. Underviseren evaluerer hele tiden den enkelte elevs udvikling og danner løbende nye læsegrupper, så eleverne altid stilles overfor de rette læse-udfordringer. 

For elever i 1. til 3. klasse er den tidlige læseundervisning godt i gang, og det er vigtigt for elevernes oplevelse af at gå i skole, at de får den bedst mulige start på læsningen. Gode læsefærdigheder er nøglen til mange former for læring, og det er i de tidlige skoleår, at gode læseevner og læsevaner dannes.

 

Guided reading i indskolingen hjælper med at give eleverne gode læseoplevelser, så deres skolegang bliver fuld af læselyst og gåpåmod. 

Der er masser af fordele ved at bruge guided reading i indskolingen. Fordi guided reading hviler på differentieret undervisning, kan du som underviser være sikker på, at hver eneste elev får de rette udfordringer.

 

Både de læsestærke elever og de læsesvage elever vil blive mødt på deres niveau, så alle bliver tilgodeset i undervisningen. Hvis principperne bag guided reading bliver fulgt i undervisningen, vil ingen elever få hverken for lette eller for svære læseopgaver. 

 

De niveauinddelte læsegrupper giver eleverne mulighed for at lære og afprøve deres evner i et trygt fællesskab, hvor de arbejder sammen med elever på samme læseniveau som dem selv.

Når du skal vælge guided reading-bøger og guided reading-materiale til læseundervisningen, så får du et godt og varieret udvalg hos Straarup & Co. Som med al anden læsning, så er det vigtigt, at guided reading i indskolingen tager udgangspunkt i elevens interesser og niveau.

Vores guided reading-bøger har alle en spændende opbygning, en god fortælling og omhandler temaer, som elever i indskolingsalderen oplever som relevante og aktuelle. 

 

Guided reading-bøger til de mest læsesvage elever har desuden masser af gode billeder, der understøtter bogens fortælling, og hjælper eleven med at læse de enkelte ord.

 

Her på vores hjemmeside får du et nemt overblik over de forskellige fagbøger og fiktionsbøger, som er velegnede til guided reading. På hver enkelt bog kan du se, hvilket niveau bogen passer til samt se eksempler på bogens illustrationer.

 

Vi håber, du får masser af gode oplevelser med guided reading!

bøger for alle

Hjælp til læsning

Hos Straarup & Co finder du et stort og varieret udvalg af bøger og materialer til læseundervisningen med guided reading.

Guided reading i indskolingen er en metode, der giver alle elever den bedst mulige læseudvikling uanset, hvilket niveau den enkelte elev læser på.

Straarup & Co har flere forskellige bøger, som er skrevet efter principperne for guided reading, og du finder dem alle her på hjemmesiden. Med alle vores guided reading-bøger medfølger guided reading materialer, som støtter underviseren i arbejdet med elevernes læsning og udvikling.

Straarup og Co

Nyeste Guided Reading bøger